Leden

De vereniging bestaat bij de gratie van de leden en iedere vereniging is hiervan afhankelijk. De leden hebben een bepaald verwachtingspatroon en kunnen tegenwoordiger kiezen uit vele mogelijkheden. De keuze van iemand om lid te worden van een bepaalde vereniging is meer dan alleen van de sportvereniging in de buurt. Veel ouders kiezen tegenwoordigers op kwaliteit van de sportvereniging. Dit betekent dat de taken van het bestuur nog zwaarder zijn, omdat bijvoorbeeld ouders verwachten dat alles goed is geregeld. De leden die contributie betalen verwachten uiteraard een tegenprestatie van de sportvereniging en zijn steeds minder bereid om vrijwilligers werk te verrichten. Dit betekent dat Muta services ook een rol speelt over hoe leden en potentiele leden de vereniging beoordelen.

  • De uitstraling van de website
  • De wijze van kledingbeheer
  • De sterkte van de organisatie structuur
  • De kwaliteit van het bestuur, commissies en vrijwilligers
  • De uitvoering van trainingen en kwaliteit van de accomodatie