Maak van uw vrijwilligers een TEAM

Iedere commissie kan online zijn of haar taken verrichten.
Samenwerken is de sleutel

Iedere vereniging is afhankelijk van vrijwilligers en het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers vast te houden en nieuwe te vinden. Veel tijd en energie gaat er verloren als er steeds weer opnieuw het wiel moet worden uitgevonden, waardoor de echte taken niet optimaal kunnen worden uitgevoerd. Door gebruik te maken van Muta services hopen we dat de taken van de vrijwilligers eenvoudig kunnen worden verricht en dat het bestuur ook beter kan communiceren en delegeren.

Alle vrijwilligers beschikken tegenwoordig over internet en de daarbij behorende smartphones, waardoor communicatie en informatie voorziening snel en eenvoudig kan worden verwerkt. Muta services heeft dit als uitgangspunt genomen, zodat er meer vrijwilligers taken kunnen verrichten en dit ook zonder veel moeite kunnen uitvoeren. Veel vrijwilligers hebben teveel taken en houden er na verloop van tijd weer mee op, omdat het teveel tijd kost. De oplossingen van Muta services voor vrijwilligers is;

  • Eenvoudige communicatie onderling
  • Taken zijn beter te verdelen met meerdere vrijwillgers
  • Duidelijke organisatie structuur
  • Minder tijd kwijt door automatisering